γεωποΝικολογιάννη

Διαθέτουμε λιπάσματα και προϊόντα θρέψης για όλα τα είδη φυτών.

Κοκκώδη, βραδείας αποδέσμευσης, κρυσταλλικά, υγρά λιπάσματα, βιοδιεγέρτες κ.λπ.

Οι γεωπόνοι του καταστήματός μας θα σας προτείνουν το κατάλληλο λίπασμα. Ρωτήστε μας!

Ωράριο

Επικοινωνία

Πιστοποιημένος Αντιπρόσωπος STIHL