γεωποΝικολογιάννη

Μυστικά, για σωστή λίπανση της ελιάς.

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα θρέψης είναι απαραίτητο, για να επαναφέρει σε επάρκεια τα επίπεδα των θρεπτικών στοιχείων που αφαιρέθηκαν με τον ελαιόκαρπο. Η σωστή θρέψη θα δώσει τη δυνατότητα στα δένδρα να υποστηρίξουν μία καλή παραγωγή και την επόμενη χρόνια.

Η βασική λίπανση της ελιάς δηλαδή, η λίπανση που ξεκινά το φθινόπωρο και πραγματοποιείται έως το τέλος χειμώνα, είναι πάρα πολύ σημαντική!

Εάν η καλλιέργεια μας, το διάστημα μετά την συγκομιδή και έως την άνοιξη διαθέτει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται για τη σωστή ανάπτυξή της, τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε ένα άκρως επιτυχημένο αποτέλεσμα, τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και ποσότητας της παραγωγής. Τα κύρια θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία που χρειάζεται η ελιά είναι το άζωτο, το κάλιο και το βόριο.

Το άζωτο είναι το σημαντικότερο θρεπτικό στοιχείο της ελιάς, καθώς επηρεάζει άμεσα την βλάστηση και την παραγωγή. Με ιδιότητες όπως αύξηση του αριθμού και του βάρους των καρπών, ενίσχυση της ανάπτυξης της ανοιξιάτικης βλάστησης, μείωση της παρενιαυτοφορίας και βελτίωση της καρπόδεσης, αποτελεί σίγουρα το πιο βασικό θρεπτικό στοιχείο.

Το κάλιο είναι ένα αναντικατάστατο στοιχείο για την ελιά, καθώς η ανεπάρκειά του μειώνει άμεσα την παραγωγή και επιδρά αρνητικά στην ποιότητα και την περιεκτικότητα του καρπού σε λάδι. Το κάλιο αποτελεί βασικό συντελεστή για την αντοχή του δένδρου στον παγετό, την ξηρασία, σε εχθρούς, ασθένειες και αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Το βόριο σχετίζεται άμεσα με τη γονιμότητα του ελαιώνα και είναι το ιχνοστοιχείο με τη σημαντικότερη επίδραση στην παραγωγή της ελιάς. Η επάρκεια ή όχι βορίου επιδρά στην βλάστηση της γύρης, την επικονίαση, την καρπόδεση, την ανάπτυξη του καρπού αλλά και την τελική ποιότητα και παραγωγή. Σε περιπτώσεις τροφοπενιών βορίου παρατηρούνται καρπόπτωση, μικροί και παραμορφωμένοι καρποί, φυλλόπτωση αλλά και ξήρανση βλαστών.

Για υψηλές αποδόσεις παντός καιρού!

Οι ανάγκες του δένδρου, σε άζωτο, είναι αυξημένες κυρίως στην διάρκεια της ανθοφορίας. Το στάδιο αυτό όμως, είναι πολύ αργότερα από την εφαρμογή του λιπάσματος. Ενδεχόμενες βροχοπτώσεις, όπως έχει συμβεί πολλές φορές, ξεπλένουν το άζωτο, ιδίως στα εδάφη με μεγάλη κλίση.

Τα λιπάσματα που περιέχουν παρεμποδιστή ουρεάσης και παρεμποδιστή νιτροποίησης μέσα στον ίδιο κόκκο, αποδεικνύονται στις περιπτώσεις αυτές πολύτιμα, διότι εξασφαλίζουν την απόλυτη προστασία του αζώτου και αποτελεσματικότητα, ακόμα και κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένη ξηρασία, έντονες ή και παρατεταμένες βροχοπτώσεις) αυξάνοντας τις αποδόσεις των καλλιεργειών.

Παράλληλα, ακόμη και σε κανονικές συνθήκες, με την ιδιότητα τους να τροφοδοτούν αργά και σταθερά τα δένδρα με άζωτο, συμβαδίζουν με τις ανάγκες κατά τα κρίσιμα στάδια της άνθησης και της καρπόδεσης, καθώς και της σκλήρυνσης του ενδοκαρπίου, χωρίς να οδηγούν σε υπερβολική καρπόδεση που προκαλεί μικροκαρπία.

Ο γεωπόνος είναι σύμμαχός σας!

Πιο πάνω αναφέρθηκαν συνοπτικά τα κυριότερα στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την καλλιέργεια της ελιάς. Δεν θα πρέπει ωστόσο να ξεχνάμε και το νόμο του ελαχίστου σύμφωνα με τον οποίο, η ανάπτυξη ενός φυτού ρυθμίζεται από το στοιχείο εκείνο που είναι σε έλλειψη ή βρίσκεται στη μικρότερη «σχετικά» ποσότητα. Απαραίτητη λοιπόν, είναι τόσο η διενέργεια εδαφολογικής ανάλυσης όσο και η σωστή ερμηνεία αυτής.

Η επιλογή της λίπανσης καλό είναι να γίνεται με τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου γεωπόνου που θα συνεκτιμάει όλες τις συνθήκες που προσδιορίζονται σε μια εργαστηριακή ανάλυση.

Μην ξεχνάτε ότι ο γεωπόνος είναι σύμμαχός σας!
Συμβουλευτείτε τον γεωπόνο σας! Σας ευχόμαστε καλή παραγωγή!

Ωράριο

Επικοινωνία

Πιστοποιημένος Αντιπρόσωπος STIHL